نکات برجسته

درد زیر شکم

درد زیر شکم

درد در قسمت تحتانی شکم علامت غیر اختصاصی بسیاری از بیماری های اندام های شکم و لگن است. آنها در هنگام تحریک انتهای عصب حساس اندام های واقع در لگن کوچک ، و در پوسته خارجی اندام ها - سروزا ایجاد می شوند. 12321 کمتر اوقات ، درد نشانه اسپاسم عضلانی است ، به عنوان پاسخی به پدیده های کاتارال ی...