نکات برجسته

دیسینون در دوران بارداری: جوانب مثبت و منفی

دیسینون در دوران بارداری: جوانب مثبت و منفی

هر مادر بارداری می داند که خونریزی در دوران بارداری چقدر خطرناک است. خونریزی از جفت یا رحم می تواند باعث سقط جنین شود. وضعیت ها وقتی که به دلیل ترکیدن رگ ها به دلیل افزایش بار ، خون شروع به جمع شدن در اندام های داخلی یا حفره شکم نمی کند ، کمتر جدی نیستند. برای جلوگیری از این امر ، پزشکان داروه...