نکات برجسته

محل کم جفت: علل ، علائم ، عواقب ، درمان

محل کم جفت: علل ، علائم ، عواقب ، درمان

دوره انتظار برای یک کودک که مدتها انتظار می کشید همیشه بدون ابر نیست - همراه با سمیت ، خواب آلودگی ، دل درد ، تغییرات خلقی ، بسیاری از مادران باردار با مشکلات جدی تری روبرو هستند ، یکی که غالباً مکان کم جفت است. 12321 بیایید بفهمیم چرا این آسیب شناسی رخ داده است ، چگونه مادر و جنین را تهد...